Hiển thị tất cả 3 kết quả

1,600,0001,750,000
1,000,0001,200,000
6,500,0007,800,000